Agriteam nabízí: Naturálie 2014

23. 9. 2014

Družstvo vlastníků Police nad Metují připravilo mimořádnou akci "Naturálie 2014". Vzhledem k slušné úrodě obilí v letošním roce je možnost, pro osoby které mají s družstvem nějaký vztah (např. člen, dědic obchodního podílu, pronajímatel půdy), odebrat ,,naturální obilí“ s množstevní slevou. K placení lze použít i zápočet. Uvádíme porovnání mezi cenami za drobný prodej a cenami v mimořádné akci "naturálie 2014".

 

  drobný prodej naturálie 2014 ušetříte na 1 q
pšenice krmná 656,- Kč/q 491,- Kč/q 165,- 
ječmen krmný 587,- Kč/q 439,- Kč/q 148,-
tritikale 608,- Kč/q 457,- Kč/q 151,-
oves 518,- Kč/q 388,- Kč/q 130,-

 

Ceny jsou za pytlované obilí po 50 kg, vč. DPH a pytle.

Podmínkou nižších cen je odebrání minimálně 3 q obilí (lze sečíst různé druhy obilí). Při tomto minimálním odběru 3 q bude v rozvozném termínu zdarma rozvoz v rámci katastrů, ve kterých družstvo hospodaří. Požadavek hlašte osobně paní Mazancové Marii, či na mail uctarna.dvpolice@tiscali.cz, či na telefon 724 543 501.

Uzávěrka objednávek je 13.10.2014.

 

 

V Polici nad Metují 23.9 2014

Ing.Doležal Ludvík
ekonom družstva

Zpět