Důsledky 500letého sucha

21. 10. 2020

Agronom by velmi rád poznal všechny autory, kteří exhibovali se svými elementárními neznalostmi o vodě v krajině kecama o 500letém suchu, a srdečně jim potřásl pravicí.

Autor fotografií a videa: Michal Macoun

Zpět