Nový míchací krmný vůz Gulliver

13. 4. 2018

Jak čelit neustálému a svévolnému snižování ceny mléka v České republice způsobenému hrabivostí multimilionářských mlékařů? Jak zabránit ekonomické újmě, která nám tím hrozí?
Rozhodli jsme se investovat do nového míchacího krmného vozu Gulliver od firmy Sgaribaldi. Zhruba do týdne, hned po výstavě v Brně, by měl být zařazen do provozu na naší farmě.
Vkládáme do něj veliké naděje, měl by nám pomoci nahradit sníženou cenu mléka vysokou kvalitou krmení našeho skotu.

Zpět