Ocenění 2012

11. 11. 2012

Na krajských dožínkách v Hradci Králové bylo Družstvo vlastníků Police nad Metují oceněno za oba své hlavní obory činnosti.

Na špičkové výsledky v rámci okresu Náchod v chovu českých červených strak jsme přece jenom zvyklí, ocenění za rostlinnou výrobu máme však poprvé- konkrétně za výnos ozimé pšenice 73q a ozimé řepky 43q z hektaru.
Poděkování zúčastněným na obou těchto výsledcích je na místě.

Zpět