Rekord v nádoji mléka!

21. 4. 2016

V úterý 19.4.2016 jsme prodali dosud největší množství mléka v historii podniku a to 9895 l mléka.
Dík patří všem zůčastněným na přímce výroby. Partě rostlinné výroby za  super senáž, chovatelům za kvalitní práci se zvířaty,
zootechničce slečně Jaríčkové za profesionální vedení a panu Josefu Ticháčkovi za precizní pojetí funkce krmiváře.
Abychom na nikoho nezapomněli tak ještě dílně za objemný servis a náměstkovi Doležalovi za celkové zastřešení.

 

Zpět