Výlet mladého býčka

12. 8. 2014

Čerstvě narozený býček prolezl hrazením porodny a šel na exkurzi do jesliček, kouknout, jak bude bydlet.

Zpět