Základy nového VKK

30. 9. 2012

Výstavba haly pro odchov jalovic - letecké snímky se základy štítových zdí a patek pro nosné sloupy

Zpět